Đăng hoa bất kham tiễn (Hoa đèn không thể cắt) – Một chút tâm sự

929ea829tw1e9bya4qp1yj21010o6qae
 

hình ảnh thực ra đlq, nhưng thêm vào cho có chút kích thích =]]]]]]

Tên gc: Đăng hoa bất kham tiễn, Hoa đèn không thể cắt

Tác gi: Vương Thập Nhất

Th loi: Cổ trang, chiến quốc dã sử, nhất thụ nhất công, ngược tâm, thanh thủy văn, SE (theo cảm nhận cá nhân yêm là OE, nhưng mà đừng quá tin vào cảm nhận của yêm, bởi mỗi người một cảm nhận =]]]] )

Tình trng: bản raw hoàn, bản edit hoàn

Editor: Tiểu Tần (bạn ý đóng blog rồi)

Văn án: không có, mạn phép chém Tiếp tục đọc